راز دل

                                   به نام ایزد منان 

 محرم رازدل شیدای خود      

                            کس نمیبینم زخاص وعام را

صبر کن حافظ به سختی روز وشب

                             عاقبت روزی بیابی کام را 

/ 0 نظر / 11 بازدید