خسران

  با نام الله 

 انسان در خسران است :مگر با داشتن ایمان و سه شرط زیر  

  عمل صالح و توصیه به حق وتوصیه به صبر  

  سوره والعصر  

/ 0 نظر / 3 بازدید