خرم شهر

به نام خالق  هستی

 سلام برمجاهدان نبرد حق علیه باطل که با پایداری دشمن رااز خاک وطن بیرون بردند.سالروز ازادی خرمشهر مبارک باد. 

گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید