# ارام

یاد خدا

                      به نام خداوند بخشنده و مهربان     الا به ذکرالله تطمئن ال قلوب   دلها فقط بایاد خدا ارام می گیرند.
/ 0 نظر / 9 بازدید