# تقوا

ماه مبارک

     رمضان  ماه روزه ماه استغفار ماهصبر و برد باری ماه  مومنان و ماه تقواه پیشگان مبارک باد.
/ 1 نظر / 13 بازدید