# سرور

moharam

     پرسیدم از هلال ما ه چراقامتت خم است                                   اهی کشیدوگفت ماه محرم است                 گفتم   که   چیست      محرم        باناله  گفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید