# صبر

وفا

       به نام خدای مهربان   وفای بعهد و  صبر بر سختیها از صفات نیکو کاران است                                                                      سوره بقره    ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید

هجران

             صبراست مراچاره هحران تو لیکن                              چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است
/ 0 نظر / 3 بازدید

shayda

    محرم راز دل شیدای خود                               کس نمی بینم زخاص وعام را   صبر کن حافظ بسختی روز و شب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ماه مبارک

     رمضان  ماه روزه ماه استغفار ماهصبر و برد باری ماه  مومنان و ماه تقواه پیشگان مبارک باد.
/ 1 نظر / 8 بازدید

خرم شهر

به نام خالق  هستی  سلام برمجاهدان نبرد حق علیه باطل که با پایداری دشمن رااز خاک وطن بیرون بردند.سالروز ازادی خرمشهر مبارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید