# ظفر

دو یار قدیمی

                              به نام خداوند بخشنده مهربان   صبرو ظفر هردو دوستان قدیمند      دراثر صبر نوبت ظفر آید                                              
/ 1 نظر / 5 بازدید