# کام

shayda

    محرم راز دل شیدای خود                               کس نمی بینم زخاص وعام را   صبر کن حافظ بسختی روز و شب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید